YARIŞMA TAKVİMİ


Tarih Etkinlik
15/01/2018 Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik-Bilgisayar, Mühendislik- Enerji ve Robotik kategorilerindeki
proje başvurularının başlangıç tarihi
23/02/2018 Enerji konulu proje başvurularının başlangıç tarihi
19/03/2018 Bütün kategorilerdeki eserlerin son gönderilme tarihi
30/04/2018 Finalist projelerin İlan tarihi
07-09/06/2018 Yarışmanın yapılacağı tarih
09/06/2018 Ödül Töreni